Kontakty

Telefón: 0905 403 676
Email: info@skolsketricko.sk

Fakturačná adresa

EXPA PRINT, s.r.o.
Vodárenská 2
040 06 Košice
IČO : 36 577 715
DIČ: 202 181 91 07
IČ DPH : SK 202 181 91 07

Zapísaná v registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel Sro, Vložka číslo 14718/V

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Košiciach pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
email: ke@soi.sk

Kontaktný formulár